Temető

Temetői rend

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzati Hivatalnak Temető Nyilvántartó Könyvet kell vezetnie, amelyet a Kormányhivatal rendszeresen ellenőriz.

Ennek érdekében a helyi temetőbe történő elhunytelhelyezés előtt a temettető hozzátartozónak – az elhunyt személyes adataival együtt – kötelessége felkeresni a helyi önkormányzatot nyilvántartásba-vétel céljából!

Kérünk mindenkit, hogy minden esetben (koporsós vagy hamvasztás utáni, bármilyen felekezetű szertartással vagy egyéb módon történő elhunytelhelyezéskor), amikor új halottal bővül a temető; ezen felszólításnak szíveskedjen eleget tenni!