Híres személyek

A Sturman család egyik tagja Sturman György részt vett Kossuth Lajos temetésén, mint a Függetlenségi Párt képviselője. Ő volt az, aki Kossuth ravatalánál a búcsúztatójában a következőket mondta: „Ne csak Kossuth koporsóját, hanem példáját is és utolsó tanácsát is kövessük.” A „Honvéd” című lap másnapi száma címlapján írt Sturman György híres beszédéről.

 

A Sturman családdal kapcsolatban meg kell említeni Veres Pálné Beniczky Hermint, akinek édesanyja Sturman lány volt. Veres Pálné neveléstörténeti szempontból jelentős; a magyar nőnevelés kiváló alakja. „Nemcsak azt akarta elérni, hogy a nők szélesebb körben juthassanak általános műveltséghez, hanem azt is, hogy előttük, s főként a vagyontalan nők előtt megnyíljanak a kenyérkereső pályák, az önálló hivatás lehetőségei. Egyik legfőbb célkitűzése volt az is, hogy a nők egyetemi tanulmányokat végezhessenek.” Halála után nyílt meg a nők számára a lehetősége annak, hogy tanulmányokat végezhessenek a bölcsész és az orvosi fakultáson.

(Forrás: Nagy Károly: Ózd város és környéke; Ózd, 1999.)