2015.01.28.

Napirendi pontok:

1. Óvodai beíratások időpontjának meghatározása (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 83.§ (2) bekezdés b/ pontja alapján)

2. Faluszépítési program megalkotása

3. Tájékoztató a 2014. évben elvégzett közhasznú munkákról; 2015. évi tervek

4. Polgármesteri tájékoztató

5. Indítványok, javaslatok  Szociális tüzelő rendelet elfogadása