2017.03.29.

Napirendi pontok:

 1. Csernely Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása
 2. Javaslat az önkormányzat által biztosított óvodai gyermekétkeztetés térítési díjának felülvizsgálatára
 3. Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkeztetés önköltségi árának megállapítására, térítési díjának felülvizsgálatára
 4. Jelentés a községi utak, járdák, hidak állapotáról
 5. Tájékoztató a 2016. évben benyújtott pályázatokról és az esetleges 2017. évi pályázati lehetőségekről
 6. Polgármesteri tájékoztató
 7. Indítványok, javaslatok
 1. Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.29.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Vincze József képviselő előterjesztései
 • Belső ellenőrzés elrendelése
 • „Sturman” kastély tulajdoni lapján lévő széljegyzet törlése
 • Testületi ülések jegyzőkönyveinek betekinthetősége
 • Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettség elrendelése

c. Csorba Istvánné beadványa (Együttműködési megállapodás tervezet)

d. B-A-Z Megyei Kormányhivatal értesítése törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról

e. Hitel visszafizetéséről döntés

8. Szociális étkeztetés iránti kérelmek elbírálása