2015.04.29.

Napirendi pontok:

  1. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
  2. 2014. évi költségvetési beszámoló
  3. Az Önkormányzat Gazdasági programja 2015-2019. évekre
  4. 2014. évi ellenőrzési jelentés
  5. Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés, házi segítségnyújtás, gyermekétkeztetés térítési díjának felülvizsgálatára, szolgáltatási önköltség meghatározása
  6. Pályázat benyújtása helyi önkormányzatok támogatására
  7. Gépjármű pályázat benyújtása
  8. Dr. Kiss Zsuzsanna fogorvos feladat-ellátási szerződés felmondása
  9. Egyebek