2017.06.28.

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a Csernelyi Óvoda munkájáról
  2. Csernelyi Óvoda 2016-2017. évi munkatervének jóváhagyása
  3. Csernely Község Önkormányzatnál végzett pénzügyi szabályszerűségi soron kívüli ellenőrzésről tájékoztatás
  4. START Mezőgazdasági 2017. évi program keretében szociális szövetkezet megalakítása
  5. Polgármester szabadsága ütemezésével, igénybevételével kapcsolatos Kormányhivatali szakmai segítségnyújtás megtárgyalása
  6. Képviselői előterjesztések megtárgyalása
  7. Polgármesteri tájékoztató
  8. Indítványok, javaslatok