2018.02.14.

Napirendi pontok:

  1. Javaslat Csernely Község Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására /Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján/
  2. Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete, Csernely község 2018. évi költségvetésének jóváhagyása /Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján/
  3. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyására
  4. Polgármesteri tájékoztató
  5. Indítványok, javaslatok

–Vincze József képviselő előterjesztése

Zárt ülés:

1. Rendkívüli települési támogatások elbírálása