2016.03.23.

Napirendi pontok:

  1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 9/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

  2. Csernely Községi Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervénel elfogadása

  3. Jelentés a községi utak, járdák, hidak állapotáról

  4. Tájékoztató a 2015. évben benyújtott pályázatokról és az esetleges 2016. évi pályázati lehetőségekről

  5. Polgármesteri tájékoztató

    a.) Csernelyi Óvoda és szociális konyha felújítási pályázat Tervező szolgálat és megalapító dokumentum elfogadása

b.) Farkaslyuki Bányászhagyományokért Egyesület Együttműködési           szándéknyilatkozat

  6. Indítványok, javaslatok