2017.01.25.

Napirendi pontok:

  1. Óvodai beíratások időpontjának meghatározása /A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b.) pontja alapján/
  2. Faluszépítési program megalkotása
  3. Tájékoztató a 2016. évben elvégzett közhasznú munkákról, 2017. évi tervek
  4. Polgármesteri tájékoztató
  5. Indítványok, javaslatok