2018.01.17.

Napirendi pontok:

1. Szociális célú tüzelőanyag juttatásról szóló 17/2017 (XII.27.) rendelet módosítása