2017.10.25.

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a szociális étkeztetés biztosításáról /A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) ma.) és a 92/B § (1) d.) pontja alapján/
  2. Polgármesteri tájékoztató
  3. Indítványok, javaslatok