2018.10.10.

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a szociális étkeztetés biztosításáról /A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) ma.) és a 92/B. § (1) d.) pontja alapján/
  2. Unyi Gábor kártérítési igénye
  3. Polgármesteri tájékoztató
  4. Indítványok, javaslatok:   – Vincze József képviselő előterjesztése