2019.11.13.

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a saját bevételi tervek teljesítéséről
 2. 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
 3. Tájékoztató a szociális étkeztetés biztosításáról
 4. Tájékoztató az adóügyi feladatokról
 5. Falugyűlés, közmeghallgatás előkészítése
 6. Tájékoztató a beruházási-, felújítási-, karbantartási munkákról
 7. Tájékoztató a települési szilárd hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről
 8. Tájékoztató a települési folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről
 9. Tájékoztató a közműves ivóvíz-szolgáltatási feladatokról
 10. Javaslat a helyi adók és intézményi bevételek megállapítására
 11. Szociális rendelet módosítása-természetbeni juttatás megtárgyalása
 12. Szociális célú tűzifa rendelet megalkotása
 13. Polgármesteri tájékoztató: Vizdák Ferenc kérelme, Szupergyors Internet program
 14. Indítványok, javaslatok: Csernelyi Független Fiatalok Osztaga egyesület megalakítása