2019.05.08.

Napirendi pontok:

  1. Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
  2. Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete Csernely község 2018. évi költségvetésének teljesítéséről /Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján/
  3. Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól /A költségvetési szervek belső kontorllrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 49.§ (3a) bekezdése alapján/
  4. Javaslat a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
  5. Polgármesteri tájékoztató: – NAV megkeresése
  6. Indítványok, javaslatok: —Unyi Gábor tájékoztatója
  • A Magyar Falu Program keretében a „nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című pályázat ismételt benyújtása

Zárt ülés: Rendkívüli települési támogatásokról kimutatás