2017.12.27.

Napirendi pontok:

1. Településképi rendelet

2. Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása

3. Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság munkájáról

4. Az önkormányzat 2017. évi munkájának értékelése

5. 2018. évi belső ellenőrzés munkái

6. Tüzifa rendelet

7. Hulladékgazdálkodási rendelet

8. Közútkezelői hozzájárulás, Borsodnádasd-Csernely ÓZDÉ-Nagyvisnyó vonal kábelesítés

9. Szalai Gyula beadványa

10. Vincze József képviselő előterjesztései

11. Polgármesteri tájékoztató

12. Indítványok, javaslatok:  Varga Eszter; Baranyi Attila

13. ZÁRT ÜLÉS: Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása