2016.04.27.

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  /A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése és a 104.§ (1) bekezdése e./ pontja alapján
  2. Tájékoztató a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól / A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49.§ (3a) bekezdése alapján/
  3. Polgármesteri tájékoztató
  4. Indítványok, javaslatok