2015.09.30.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az adóügyi feladatok ellátásáról

2. Tájékoztató a saját bevételi tervek teljesítéséről

3. Falugyűlés, közmeghallgatás előkészítése

4. Tájékoztató a beruházási-, felújítási-. karbantartási munkákról

5. Polgármesteri tájékoztató

6. Indítványok, javaslatok

– Az Ózd, Munkás út 2. sz. lakás bérbe adásáról döntés

– DG2B Kft. együttműködési szerződése