2017.04.26.

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztatás a B-A-Z Megyei Kormányhivatal által végzett vizsgálatról a névtelen beadvány kapcsán
  2. Polgármesteri tájékoztató
  3. Indítványok, javaslatok