2019.06.12.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a Csernelyi Óvoda munkájáról

2. Csernelyi Óvoda 2019-2020. évi munkatervének jóváhagyása /A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b./ pontja alapján/

3. Óvodavezetői pályázat elbírálása

4. Korona Takarék Takarékszövetkezet volt épületének megvásárlása

5. Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos árajánlat

6. Polgármesteri tájékoztató

            – A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól tájékoztatás

            – Unyi Gábor tájékoztatója

7. Indítványok, javaslatok