2019.05.30.

Napirendi pontok:

  1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
  2. Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
  3. Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól
  4.  Indítványok, javaslatok