2019. 07.22.

Napirendi pontok:

  1. Vis Maior pályázat hiánypótlása
  2. Szociális tűzifa pályázat