2019.01.08.

Napirendi pontok:

  1. Óvodai beíratások időpontjának és nyitvatartási rendjének meghatározása /A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b.) pontja alapján/
  2. 2018. évi önkormányzati munka értékelése
  3. Faluszépítési program megalkotása
  4. Tájékoztató a 2018. évben elvégzett közhasznú munkákrók, 2019. évi tervek
  5. Csernely Községi Önkormányzat 2019. évi rendezvénytervének elfogadása
  6. Polgármesteri tájékoztató
  7. Indítványok, javaslatok

Zárt ülés:

Szociális tűzifa kérelmek elbírálása