2018.03.14.

Napirendi pontok:

1. Csernely Község Önkormányzatának a településkép védelméről szóló rendelet tervezete

2. Unyi Gábor Kulturális Fesztivál terve 2019-2024. Csernely

3. Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről / A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdése alapján/

4. Csernely Községi Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása /A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján/

5. Csernely Község Önkormányzatának SZMSZ-ről szóló rendelet tervezete

6. A HVB póttagjainak megválasztása

7. Javaslat az önkormányzat által biztosított óvodai gyermekétkeztetés térítési díjának felülvizsgálatára

8. Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkeztetés önköltségi árának megállapítására, térítési díjának  felülvizsgálatára

9. Jelentés a községi utak, járdák, hidak állapotáról

10. Tájékoztató a 2017. évben benyújtott pályázatokról és az esetleges 2018. évi pályázati lehetőségekről

11. Ózd Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása

12. Vincze József előterjesztése

13. Polgármesteri tájékoztató

14. Indítványok, javaslatok

— Önkormányzati tulajdonú lakások bérbevételével kapcsolatos kérelmek

— Baranyi Attila kérelme

— Sturmann Kastéllyal kapcsolatos tájékoztatás

— Borsodi Bányász Hagyományőrző Egyesület kérelme

 

Zárt ülés:

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása