2018.04.11.

Napirendi pontok:

Együttes testületi ülés:

  1. Ózdi szolgálati lakás értékesítése

Csernely-napirendi pontok:

1. Unyi Gábor együttműködési Szerződése

2. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról /A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése és a 104.§ (1) bekezdése e./pontja alapján/

3. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről

4. Javaslat az önkormányzat által biztosított óvodai gyermekétkeztetés térítési díjának felülvizsgálatára

5. Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés önköltségi árának megállapítására, térítési díjának felülvizsgálatára

6. Tájékoztató a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról

7. Polgármesteri tájékoztató

Indítványok, javaslatok:

– Vincze József képviselő előterjesztése

– Balázs Csaba kérelme