2019. 04.10.

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről /A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdése alapján/
  2. Tájékoztatás az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról /A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése és a 104. § (1) bekezdése e./ pontja alapján/
  3. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
  4. Tájékoztató a közművelődésügyi és könyvtári feladatok ellátásáról
  5. Csernely Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása /A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján/
  6. Polgármesteri tájékoztató —- ÉLIM szolgálat együttműködési megállapodás
  7. Indítványok, javaslatok —– Unyi Gábor tájékoztatója