2018.01.24.

Napirendi pont:

  1. Szociális célú tüzelőanyag kérelmek elbírálása