2017.07.12.

Napirendi pontok:

  1. Csernelyi Óvoda szociális étkeztetés szakmai program módosítása
  2. A polgármester szabadságának ütemezése
  3. A szociális rendelet módosítása
  4. SZMSZ módosítása az előterjesztésben foglaltak szerint