2018.01.10.

Napirendi pontok:

1. Óvodai beíratások időpontjának és nyitvatartási rendjének meghatározása /A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b.) pontja alapján/

2. Faluszépítési program megalkotása

3. Tájékoztató a 2017. évben elvégzett közhasznú munkákról, 2018. évi tervek

4. Az önkormányzat 2017. évi munkájának értékelése

5. Csernely Község Önkormányzatának éves rendezvény-tervének elfogadása

6. Polgármesteri tájékoztató

7. Indítványok, javaslatok