2015.11.16.

Napirendi pontok:

1. Szociális tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet megalkotása, feltételrendszerek meghatározása