2016.10.26.

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a környezet állapotáról
 2. Tájékoztató az adóügyi feladatok ellátásáról
 3. Tájékoztató a saját bevételi tervek teljesítéséről
 4. Tájékoztató a beruházási-, felújítási-, karbantartási munkákról
 5. Tájékoztató a szociális étkeztetés biztosításáról
 6. Falugyűlés, közmeghallgatás előkészítése
 7. B.O.B. Team Consulting megkeresése varrodával kapcsolatosan
 8. Csernelyi Derelyések Hagyományőrző Egyesület megkeresése
 9. Polgármesteri tájékoztató
 10. Javaslat a Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 11. Temetői rendelet módosítása
 12. Indítványok, javaslatok

– Émász Hálózati Kft-vel történő együttműködés