2016. 11.30.

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a települési szilárd hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről
 2. Tájékoztató a települési folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről
 3. Tájékoztató a közműves ivóvíz-szolgáltatási feladatokról
 4. Az Önkormányzat 2017. évi Belső Ellenőrzési Tervének elfogadása
 5. Javaslat a helyi adók és intézményi bevételek megállapítására
 6. Tájékoztató az Ózd Kistérség Többcélú Társulás munkájáról, feladatairól
 7. Polgármesteri tájékoztató
 8. Indítványok, javaslatok
 • Szociális tüzelőanyag támogatás feltételrendszerének meghatározása
 • Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 • Keller Lajosné közérdekű észrevétele, Ruszkai Péter kérelmének újratárgyalása
 • Háziorvossal 2010. június 18. napján megkötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata
 • Konyha dolgozóinak áttétele az Óvoda intézményhez (alapító okirat módosítása)