2018.01.30.

Napirendi pontok:

  1. Szociális célú tüzelőanyag kérelmek elbírálása