2016. 06.29.

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a Csernelyi Óvoda munkájáról
  2. Csernelyi Óvoda 2015-2016. évi munkatervének jóváhagyása
  3. Tájékoztatás a község egészségügyi helyzetéről
  4. Tájékoztató a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról
  5. Csernely Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése
  6. Tájékoztató a középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégiáról / a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 1. Település rendezése sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Korm. Rendelet 6. § (3-as bekezdése alapján)