2015.09.15.

Napirendi pontok:

1. Talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata

2. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet felülvizsgálata

3. Szociális tüzelőanyag pályázat benyújtása

4. Egyebek