2016.02.16.

Napirendi pontok:

  1. Önkormányzat 2016. évi költségvetése

  2. Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása

  3. ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. megállapodás

  4. Indítványok, javaslatok