2018.06.07.

Napirendi pontok:

1. ÉMRHK megszűnése, új hulladékgazdálkodási  közszolgáltatóhoz csatlakozás

2. Veszélyes fák kivágása