2018.08.07.

Napirendi pontok:

1. 2018. évi szociális tűzifa pályázat megtárgyalása

2. A REKI pályázat beadásának megtárgyalása