2015.10.28.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a szociális étkeztetés biztosításáról

2. Tájékoztató a Csernely Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködésről

3. Falugyűlés, közmeghallgatás tapasztalatai

4. Polgármesteri tájékoztató

5. Indítványok, javaslatok:

  • Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás megszervezésének felülvizsgálata;
  • Vagyonbiztosítás