2017.09.26.

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató az adóügyi feladatok ellátásáról
 2. Tájékoztató a saját bevételi tervek teljesítéséről
 3. Falugyűlés, közmeghallgatás előkészítése
 4. Tájékoztató a beruházási-, felújítási-, karbantartási munkákról
 5. Polgármesteri tájékoztató
 6. 2017. évben végzett ellenőrzésről készült belső ellenőrzési jelentés és a hozzá kapcsolódó intézkedési terv
 7. Indítványok, javaslatok
 • Kormányhivatal tájékoztatás és szakmai segítségnyújtás tárgyú levele a képviselői előterjesztések alapján
 • Vincze József képviselő írásos előterjesztései
 • REKI pályázat benyújtása
 • Képviselő-testületi határozattal kapcsolatos törvényességi észrevétel

8. Egyebek