2017. 05.30.

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről
  2. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
  3. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről
  4. Tájékoztató a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról
  5. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése módosítása
  6. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója
  7. 2016. évi ellenőrzési jelentés
  8. A szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása
  9. Polgármesteri tájékoztató
  10. Indítványok, javaslatok