2015. 05.28.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről

2. Tájékoztató a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról

3. Csernely Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése /Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §. (4) bekezdése alapján/

4. Polgármesteri tájékoztató

5. Indítványok, javaslatok