2018.06.21.

Napirendi pontok:

  1. Tájékoztató a Csernelyi Óvoda munkájáról
  2. A Csernelyi Óvoda 2018-2019. évi munkatervének jóváhagyása /A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése b./ pontja alapján/
  3. ÉMRHK megszűnése, új hulladékgazdálkodási közszolgáltatóhoz csatlakozás
  4. Polgármesteri tájékoztató
  • „Csernely község polgármesteri hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez közbeszerzési eljárás lefolytatására nyertes árajánlat tevők kiválasztása
  • Csernely, Nagysor út 98. szám előtti úteresz felújítására nyertes árajánlattevő kiválasztása
  • Csernelyi Derelyések Hagyományőrző Egyesülete elnökének kérelme
  • Unyi Gábor tájékoztatója
  • Csernely, Kissor út 12. önkormányzati lakás bérbeadása
  • Összefoglaló az óvodával kapcsolatos problémákról

5. Indítványok, javaslatok

Zárt ülés:

  1. Szociális étkezés kérelem elbírálása
  2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása