2018.06.21.

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a Csernelyi Óvoda munkájáról
 2. A Csernelyi Óvoda 2018-2019. évi munkatervének jóváhagyása /A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése b./ pontja alapján/
 3. ÉMRHK megszűnése, új hulladékgazdálkodási közszolgáltatóhoz csatlakozás
 4. Polgármesteri tájékoztató
 • „Csernely község polgármesteri hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez közbeszerzési eljárás lefolytatására nyertes árajánlat tevők kiválasztása
 • Csernely, Nagysor út 98. szám előtti úteresz felújítására nyertes árajánlattevő kiválasztása
 • Csernelyi Derelyések Hagyományőrző Egyesülete elnökének kérelme
 • Unyi Gábor tájékoztatója
 • Csernely, Kissor út 12. önkormányzati lakás bérbeadása
 • Összefoglaló az óvodával kapcsolatos problémákról

5. Indítványok, javaslatok

Zárt ülés:

 1. Szociális étkezés kérelem elbírálása
 2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása