2014. 11. 26.

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal Csernelyi Kirendeltsége

Napirendi pontok:

  • Tájékoztató a települési szilárd hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről
  • Tájékoztató a települési folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről
  • Tájékoztató a közműves ivóvíz-szolgáltatási feladatokról
  • Az Önkormányzat 2015. évi Belső Ellenőrzési Tervének elfogadása
  • Javaslat a helyi adók és intézményi bevételek megállapítására
  • Tájékoztató az Ózdi Kistérségi Többcélú Társulás munkájáról, feladatairól
  • Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 7/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására
  • Javaslat a Csernely Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való Együttműködési megállapodás megkötésére
  • Közös Önkormányzati Hivatalok kialakítása
  • Rendkívüli önkormányzati támogatás soron kívüli igénylése