2018.11.14.

Napirendi pontok:

1. Csernelyi Óvoda Konyhájának felnőtt étkezési átlagnorma megállapítása

2. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása

3.Tájékoztató a települési szilárd hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről

4. Tájékoztató a települési folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről

5. Tájékoztató a közműves ivóvíz-szolgáltatási feladatokról

6. Javaslat a helyi adók és intézményi bevételek megállapítására /A Magyarországi gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.§ alapján/

7. Tájékoztató az Ózd Kistérség Többcélú Társulás munkájáról, feladatairól /A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§ 14. pont alapján/

8. Polgármesteri tájékoztató

9. Indítványok, javaslatok

– Unyi Gábor tájékoztatója nemzetközi kulturális fesztivál kapcsán

– Házi segítségnyújtással kapcsolatos megkeresés