2016.05.23.

Napirendi pontok:

  1. Önkormányzat 2015. évi költségvetése módosítása

  2. Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója

  3. Polgármesteri tájékoztató

  4. Indítványok, javaslatok