2019.03.13.

Napirendi pontok:

 1. Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről /A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdése alapján/
 2. Csernely Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása /A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján/
 3. Csernelyi Óvoda Óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat
 4. „Csernely Község polgármesteri hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez energetikai szakértői feladatok ellátására szereplők meghívása
 5. „Csernely Község polgármesteri hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez rehabilitációs szakértői feladatok ellátására szereplők meghívása
 6. „Csernely Község polgármesteri hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez a műszaki ellenőrzést végző nyertes árajánlattevő kiválasztása
 7. „Csernely Község polgármesteri hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekthez a közbeszerzési eljárásra meghívandó cégek kiálasztása
 8. Javaslat az önkormányzat által biztosított óvodai gyermekétkeztetés térítési díjának felülvizsgálatára
 9. Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkeztetés önköltségi árának megállapítására, térítési díjának felülvizsgálatára
 10. Jelentés a községi utak, járdák, hidak állapotáról
 11. Tájékoztató a 2018. évben benyújtott pályázatokról és az esetleges 2019. évi pályázati lehetőségekről
 12. Polgármesteri tájékoztató – Nyertes árajánlattevő kiválasztása ravatalozó felújítására
 13. Indítványok, javaslatok – Balázs Ferenc kérelme