2017.11.15.

Napirendi pontok:

  1. Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása

  2. Csernelyi Óvoda SZMSZ elfogadása

  3. Iskola hasznosításának terve

  4. Helyi Értéktár Bizottság alakítása

Zárt ülés: Települési támogatások elbírálása