2017.09.04.

Napirendi pontok:

  1. Helyi népszavazás kezdeményéhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása
  2. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtandó pályázat

Zárt ülés:

3. Települési támogatási kérelmek