2018.09.12.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az adóügyi feladatok ellátásáról / A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdés g.) pontja/

2. Tájékoztató a saját bevételi tervek teljesítéséről

3. Falugyűlés, közmeghallgatás előkészítése

4. Tájékoztató a beruházási-, felújítási-, karbantartási munkákról

5. Javaslat a Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat az SZMSZ módosítására

7. Belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv

8. Polgármesteri tájékoztató

Unyi Gábor fesztivál terv beszámolója

9. Indítványok, javaslatok

Unyi Gábor indítványa