2015.02.26.

Napirendi pontok:

1. Szociális rendelet módosítása

2. kazánvásárlás az óvoda és konyha intézményekhez

3. ÉMRHK – hulladékszállítás